OSOBY ZAINTERESOWANE KURSEM

Osoby zainteresowane kursem proszone są o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na kurs decyduje:

  • doświadczenie zawodowe;
  • długość stażu pracy z pacjentem;
  • ilość odbytych szkoleń w zakresie psychoterapii;
  • praca własna (odbyta lub w trakcie terapii własnej);
  • posiadana lub w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii lub psychologii klinicznej.

KURSY REKOMENDOWANE

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Katowice: VI edycja - 16 styczeń 2019
wiecej
list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Junacka 34: V edycja - 1 marca 2019 

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Wrocław: V edycja - 16 lutego 2019

wiecej

   

 

list Psychoterapia Problemów seksualnych
Aktualności
Katowice, luty 2019 r. 

wiecej

list  Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
Edycja II Droga ku dorosłości 
Poznań, ul. Ścinawska, marzec 2019 r. 

wiecej 

list Diagnoza i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych
I Edycja
Wrocław, kwiecień 2019 r. 

wiecej

     
list Szkolenia
Aktualności
Katowice
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Junacka
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Ścinawska
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Wrocław
wiecej