OPIS ZAJĘĆ

Program kursu obejmuje 1560 godzin. W ramach kursu przewidziane są:

1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 800 h

- Teoria i praktyka psychoterapii (140 h)

-  Psychoterapia systemowa (80 h)

- Psychoterapia ericksonowska (80 h)

- Psychoterapia psychodynamiczna (40h)

- Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40 h)

- Psychoterapia pozytywna (20 h)

- Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140 h)

- Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży (60 h)

- Uzależnienia (60 h)

- Psychoterapia grupowa (40 h)

- Psychoterapia rodzin (40 h)

- Psychoterapia małżeństw i par (40 h)   

- Praca z żałobą (20 h)

 

2. Doświadczenia własne - 250 h


    - Zgrupowanie self - experience (60h)

    - Genogram (80 h)

    - Grupa terapeutyczna (80 h)

    - Terapia indywidualna (30 h)


3. Superwizja grupowa - 120 h

4. Superwizja indywidualna - 30 h

5. Staż w ośrodku psychoterapeutycznym - spełniającym wymogi PTP (zalecane) (360h)


Legenda: Tekst zielony - zajęcia oddzielnie płatne

Koszt udziału w kursie:

  • opłata za zgrupowanie self-experience: 1450 PLN (bez opłat za nocleg i wyżywienie)
  • opłata za jeden semestr szkolenia: 2500 PLN
  • Na V roku ze względu na rozpoczynające się w mniejszych grupach zajęcia superwizyjne opłata za semestr: 3000 PLN
    Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.


Warunki uzyskania dyplomu ukończenia Kursu:

Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez

  • Ćwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu
  • Aktywny udział w stymulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela
  • Dyskusja i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą
  • Superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych
  • 100 % frekwencji 

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

KURSY REKOMENDOWANE

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP

Poznań - początek 2019 r.

wiecej

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Katowice: VI edycja styczeń 2019

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Wrocław - luty 2019 r.

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Sopot 2018

wiecej

list Szkolenia
Aktualności
Katowice

wiecej

   

 

list Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej
Aktualności
Wrocław, maj 2018 r. 

wiecej

list Szkolenia
Aktualności
Poznań

wiecej

list Szkolenia
Aktualności
Poznań

wiecej

list Psychoterapia Problemów seksualnych
Aktualności
Katowice 2-3.02.2018 r.

wiecej