OPIS ZAJĘĆ

Program kursu obejmuje 1560 godzin. W ramach kursu przewidziane są:

1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 800 h

- Teoria i praktyka psychoterapii (140 h)

-  Psychoterapia systemowa (80 h)

- Psychoterapia ericksonowska (80 h)

- Psychoterapia psychodynamiczna (40h)

- Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40 h)

- Psychoterapia pozytywna (20 h)

- Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140 h)

- Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży (60 h)

- Uzależnienia (60 h)

- Psychoterapia grupowa (40 h)

- Psychoterapia rodzin (40 h)

- Psychoterapia małżeństw i par (40 h)   

- Praca z żałobą (20 h)

 

2. Doświadczenia własne - 250 h


    - Zgrupowanie self - experience (60h)

    - Genogram (80 h)

    - Grupa terapeutyczna (80 h)

    - Terapia indywidualna (30 h)


3. Superwizja grupowa - 120 h

4. Superwizja indywidualna - 30 h

5. Staż w ośrodku psychoterapeutycznym - spełniającym wymogi PTP (zalecane) (360h)


Legenda: Tekst zielony - zajęcia oddzielnie płatne

Koszt udziału w kursie:

  • opłata za zgrupowanie self-experience: 1450 PLN (bez opłat za nocleg i wyżywienie)
  • opłata za jeden semestr szkolenia: 2500 PLN
  • Na V roku opłata za semestr: 3000 PLN
    Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.


Warunki uzyskania dyplomu ukończenia Kursu:

Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez

  • Ćwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu
  • Aktywny udział w stymulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela
  • Dyskusja i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą
  • Superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych
  • 100 % frekwencji 

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

KURSY REKOMENDOWANE

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Katowice: VI edycja - 16 styczeń 2019
wiecej
list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Junacka 34: V edycja - 1 marca 2019 

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Wrocław: V edycja - 16 lutego 2019

wiecej

   

 

list Psychoterapia Problemów seksualnych
Aktualności
Katowice, luty 2019 r. 

wiecej

list  Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
Edycja II Droga ku dorosłości 
Poznań, ul. Ścinawska, marzec 2019 r. 

wiecej 

list Diagnoza i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych
I Edycja
Wrocław, kwiecień 2019 r. 

wiecej

     
list Szkolenia
Aktualności
Katowice
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Junacka
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Ścinawska
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Wrocław
wiecej