OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA

 Akredytowany Kurs Psychoterapii został stworzony w oparciu o standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Kierownik kursu:


Sekcja Naukowa Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
dr n. med Roman Ciesielski

dr n. med. Rafał Antkowiak


Polskie Towarzystwo Psychologiczne
mgr Elżbieta Czapiewska- Zejden

mgr Maria Marquardt

Ogólna charakterystyka kursu:

Na kurs może zgłosić się osoba, która posiada wykształcenie wyższe: lekarz, psycholog, pedagog, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant oraz osoba z innym wykształceniem humanistycznym  pracująca w placówce zajmującej się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. Ochotnik wypełnia ankietę zgłoszeniową zamieszczoną na stronie każdego z Instytutów oraz na głównej stronie – Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Pierwszym etapem naboru jest ocena kandydata na podstawie ankiety zgłoszeniowej. Osoby które pomyślnie przejdą pierwszy etap, zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzyć umiejętności psychoterapeutyczne o inne podejścia takie, jak psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

Do pobrania Regulamin Kursu AkredytowanegoKURSY REKOMENDOWANE

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP

Poznań - początek 2019 r.

wiecej

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Katowice: VI edycja styczeń 2019

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Wrocław - luty 2019 r.

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Sopot 2018

wiecej

list Szkolenia
Aktualności
Katowice

wiecej

   

 

list Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej
Aktualności
Wrocław, maj 2018 r. 

wiecej

list Szkolenia
Aktualności
Poznań

wiecej

list Szkolenia
Aktualności
Poznań

wiecej

list Psychoterapia Problemów seksualnych
Aktualności
Katowice 2-3.02.2018 r.

wiecej