WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

- min. stopień magistra
- osoby, które posiadają wykształcenie inne niż psychologiczne przed rozpoczęciem kursu powinni zdać egzamin z psychologii klinicznej
(lekarze są zwolnieni ze zdawania części poświęconych diagnozie i psychopatologii)

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

Lekarze, psychologowie oraz osoby posiadające inne wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim
- Lekarze lub psycholodzy powinni posiadać specjalizacji z psychologii klinicznej (minimum I stopnia).
- Lekarze i psychologowie, którzy nie zakończyli jeszcze specjalizacji, przedstawiają zaświadczenie o ukończeniu III r. programu specjalizacyjnego.
- W przypadku braku posiadania specjalizacji z psychologii klinicznej, koniecze jest wykazanie się doświadczeniem klinicznym wynikającym z co najmniej 5letniej pracy lub wolontariatu w instytucie prowadzącym działaność kliniczną (również w zakresie psychoterapii).

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

5 lat samodzielnej pracy psychoterapeutycznej
(min. 10 godzin tygodniowo, w tym co najmniej 300 godzin praktyki prowadzonej pod superwizją)

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

min. 360 godzin stażu klinicznego (zgodnie z najnowszymi ustaleniami, które wkrótce pojawią się na stronie PTP) z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, pozostała część może być odbyta w innej placówce prowadzącej psychoterapię, pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta PTPsychologicznego lub PTPsychiatrycznego”.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

6 a) Odbyły staż w wymiarze 360 h we wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku lub ośrodkach, których lista znajduje się na stronie: http://psychiatria.org.pl/ strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii lub
6 b) Pracują w ośrodku akredytowanym i odbyły staż w wymiarze 120h w innym wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku o odmiennym podejściu
6 c) Staż można odbyć w różnych ośrodkach pod warunkiem, że żadna z części nie będzie mniejsza niż 120 godzin.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

1250 godzin szkolenia teoretycznego i psychoterapeutycznego w zakresie psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

Ukończyły całościowy, co najmniej 4-letni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W atestowanym kursie psychoterapii mogą uczestniczyć osoby spełniające warunki związane z wykształceniem ( jak wyżej ) oraz będące członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP od początku kursu oraz mające opłacone składki członkowskie.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

Psychoterapia własna lub inne doświadczenie rozwojowe spójne z wyuczonym i stosowanym podejściem, gwarantujące, że kandydat będzie świadom swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii i będzie mógł ten wkład kontrolować - co najmniej 250 godzin, w tym co najmniej 60 godzin psychoterapii indywidualnej lub co najmniej 100 godzin innych form doświadczenia rozwojowego w relacji z tą samą osobą, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne lub zaakceptowaną przez ośrodek szkolący. Osoba ta, ze względu na znaczenie relacji terapeutycznej, nie może pełnić wobec kandydata w trakcie całego szkolenia innych ról, np. osoby szkolącej ( z wyłączeniem roli wykładowcy ), superwizora, egzaminatora.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

250 godzinnych sesji doświadczenia własnego rozumianego jako indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną (np. zgrupowanie dydaktyczno-treningowe, psychodrama, genogram, trening interpersonalny lub terapia własna) prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Psychologicznego.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

150 godzin superwizji (w tym min. 30 godz. superwizji indywidualnej)

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

150 godzin dydaktycznych superwizji, prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Co najmniej 60 sesji powinno być przeprowadzone przez superwizora rekomendującego (z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
W szczególnych przypadkach kandydat może skorzystać z 30 sesji superwizji u superwizora z innego towarzystwa psychoterapeutycznego reprezentującego jedno z głównych podejść, przy czym superwizor ten musi być wskazany przez superwizora rekomendującego. Kandydat może się też superwizować u superwizora aplikanta, ale nie może mieć więcej niż 50 godz. tej superwizji i nie może on być głównym rekomendującym superwizorem.
Superwizor jest odpowiedzialny za uzyskanie przez kandydata wystarczających umiejętności praktycznych oraz jego przygotowanie do egzaminu. Jest zobowiązany do znajomości zasad i wymagań dotyczących ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty i do uczestniczenia w egzaminie. Superwizji należy poddać co najmniej 5 procesów psychoterapeutycznych. Osoby, które rozpoczęły, superwizję po 1 września 2004r., powinny
odbywać obligatoryjnie superwizję indywidualną i grupową. Co najmniej 50 sesji powinno przebiegać w trybie superwizji indywidualnej a co najmniej 50 sesji w trybie superwizji grupowej (w grupach liczących nie więcej niż 12 osób). 50 sesji może być przeznaczone na superwizję indywidualną lub grupową, zależnie od
wspólnej decyzji superwizora i superwizowanego. Grupy Balinta, zależnie od sposobu prowadzenia, mogą być traktowane jako część superwizji grupowej (do 50 sesji) lub doświadczenia własnego (do 50 sesji).

Do pobrania: 

 

 

 

 

 

KURSY REKOMENDOWANE

list Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Ścinawska 3: VI edycja - Marzec 2020
wiecej
list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Katowice: VIII edycja - Styczeń 2021

wiecej

list Kurs Psychoterapii
KURS AKREDYTOWANY PTP
Wrocław: VII edycja - Luty 2021

wiecej

list Kurs Psychoterapii 
KURS AKREDYTOWANY PTP
Poznań, ul. Junacka 34: VII edycja - Marzec 2021
wiecej
 

 

 

list Psychoterapia Problemów seksualnych
Aktualności
Katowice, luty 2020 r. 

wiecej

list  Terapia koherencji w zaburzeniach lękowych
Edycja II Droga ku dorosłości 
Poznań, ul. Ścinawska, styczeń 2020 r. 

wiecej 

list Studium Psychoterapii dzieci i młodzieży
XI Edycja
Wrocław, maj 2020 r. 

wiecej

     
list Szkolenia
Aktualności
Katowice
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Junacka
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Poznań, ul. Ścinawska
wiecej
list Szkolenia
Aktualności
Wrocław
wiecej