KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY

III Edycja:
10-11.01.2020 r. | Zagadnienia etyczne w procesie psychoterapii - mgr Maria Marquardt

IV Edycja:
24-25.01.2020 r. | Psychoterapia grupowa cz. 1 - Ewa Dobiała

V Edycja:
3-4.01.2020 r. | Genogram jako metoda pracy w podejściu systemowym - strukturalnym i strategicznym - dr Bogusława Piasecka

VI Edycja:
24-25.01.2020 r. | Psychoterapia psychodynamiczna - mgr Magdalena Szyszko

VII Edycja:
21-27.01.2020 r. | Zgrupowanie Self-Experience

POZOSTAŁE SZKOLENIA

Diagnoza kliniczna a diagnoza w psychoterapii - trwa nabór

Terapia koherencji w pracy z depresją i niskim poczuciem własnej wartości - trwa nabór

Studium psychoterapii par - trwa nabór