KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY -

Katowice

II Edycja:
4-5.10.2019 r. | Psychoterapia zaburzeń lękowych - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz

III Edycja:
11-12.10.2019 r. | Zaburzenia odżywiania

IV Edycja:
25-26.10.2019 r. | Genogram – doświadczenie własne cz. 4 - prof. dr hab. Barbara Józefik

V Edycja:
25-26.10.2019 r. | Genogram – doświadczenie własne cz. 4 - prof. dr hab. Barbara Józefik

 VI Edycja:
25-26.10.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną - lek. Ewa Dobiała

Poznań

IV Edycja:

22-23.11.2019 r. | Genogram cz. 1 (praca własna) -  Iwona Przekop
Junacka 34

V Edycja:

8-9.11.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapi zaburzeń dzieci i młodzieży cz. II - Rafał Antkowiak
Junacka 34

Wrocław

II Edycja:
Superwizja grupowa cz. 4
Data: 8-9.11.2019 r.

III Edycja:
Problemy seksualne w procesie psychoterapii - rozpoznanie i leczenie
Data: 22-23.11.2019 r.

IV Edycja:
Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 4 (zajęcia z podziałem na grupy)
Data: 15-17.11.2019 r.

V Edycja:
Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych
Data: 29-30.11.2019 r.

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA:

Katowice

STUDIUM PSYCHOTERAPII PAR

Prowadzący: Ewa Dobiała

Data: 8-9.11.2019 r.

czytaj więcej...

DIAGNOZA KLINICZNA A DIAGNOZA W PSYCHOTERAPII

Prowadzący: Krzysztof Kotrys 

Data: 29-30.11.2019 r.

czytaj więcej...

 

Poznań

NARRACYJNA TERAPIA WIĘZI

(Czyli o tym jak integorwać różne podejścia w psychoterapii)

prowadząca: dr Szymon Chrząstkowski

Data: 29-30.11.2019 r.

czytaj więcej...

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Sala samobójców - zaburzenia nastroju

Data: 15-16.11.2019 r.

Prowadzący: Rafał Antkowiak

Opis szkolenia: 

 • Kryteria diagnostyczne i różnicowanie
 • Biologiczne , rodzinne i społeczne uwarunkowania depresji.
 • Depresja młodzieńcza- kryzys rozwojowy czy choroba?
 • Problem samobójstw  u dzieci i młodzieży- częstość występowania, ocena ryzyka, sposoby postępowania.
 • Strategie terapeutyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych ( terapie systemowe, hipnoterapia, terapia poznawczo-behawioralna)
 • Prezentacja przypadków, dyskusja.

czytaj więcej...

 

Wrocław

PSYCHOTERAPIA POZYTYWNA

Pozytywne rozwiązywanie konfliktu

Data: 8-10.11.2019 r.

czytaj więcej...

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZY MNIE BĄDŹ..."

Zaburzenia depresyjne w dzieciństwie i okresie dorastania 

Data: 15-16.11.2019 r.

Prowadzący: mgr Teresa Wojtyła

Szczegółowy program:

 • kliniczne aspekty depresji;
 • rodzinne i systemowe uwarunkowania depresji;
 • stadia rozwojowe zaburzeń depresyjnych;
 • symptomy depresji w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz sposoby postępowania z nimi;
 • indywidualne i systemowe strategie terapii depresji;

czytaj więcej...