KURS AKREDYTOWANY PSYCHOTERAPEUTYCZNY -

Katowice

II Edycja:
4-5.10.2019 r. | Psychoterapia zaburzeń lękowych - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz

III Edycja:
11-12.10.2019 r. | Zaburzenia odżywiania

IV Edycja:
25-26.10.2019 r. | Genogram – doświadczenie własne cz. 4 - prof. dr hab. Barbara Józefik

 VI Edycja:
25-26.10.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną - lek. Ewa Dobiała

Poznań

III Edycja:
11-12.10.2019 r. | Psychoterapia uzależnień cz. II - Julita Doktór,
Junacka 34

IV Edycja:
04-05.10.2019 r. | Etyka -  Maria Marquardt
Junacka 34

25-26.10.2019 | Genogram - Elżbieta Czapiewska-Zejden
Ścinawska 3

V Edycja:

25-26.10.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapi zaburzeń dzieci i młodzieży cz. I - Agnieszka Słopień i Aneta Wojciechowska
Junacka 34

Wrocław

II Edycja:
Superwizja grupowa cz. 3
Data: 4-5.10.2019 r.

III Edycja:
Terapia zaburzeń osobowości
Data: 11-12.10.2019 r.

IV Edycja:
Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 3 (zajęcia z podziałem na grupy)
Data: 11-13.10.2019 r.

V Edycja:
Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości
Data: 25-26.10.2019 r.

POZOSTAŁE SZKOLENIA:

Katowice

DIAGNOZA KLINICZNA A DIAGNOZA W PSYCHOTERAPII

Prowadzący: Krzysztof Kotrys 

Data: 11-12.10.2019 r.

czytaj więcej...

 

Poznań

D - PRACA Z PARĄ W PRZEBIEGU UZALEŻNIENIA

("ABCD" Studium psychoterapii par i małżeństw)

prowadząca: Julita Doktór

Data: 18-19.10.2019 r.

czytaj więcej...

 

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Czy jestem wystarczająco piękna? - zaburzenia odżywania

Data: 4-5.10.2019 r.

Prowadzący: Rafał Antkowiak

Opis szkolenia: 

 1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń jedzenia-różnicowanie, współwystępowanie innych problemów klinicznych.
 2. Systemowe rozumienie zaburzeń jedzenia.
 3. Hipnoterapeutyczno- systemowa terapia pacjentek z bulimią.
 4. Kompleksowość terapii zaburzeń jedzenia- współpraca pomiędzy specjalistami np. pomiędzy psychoterapeutą, psychiatrą, dietetykiem.
 5. Specyficzne sposoby pracy z pacjentkami z zaburzeniami jedzenia (formy terapii – indywidualna, rodzinna, techniki pracy - eksternalizacja, pozytywna konotacja, metafory, praca z genogramem).
 6. Kazuistyka, wymiana doświadczeń.

czytaj więcej...

 

Wrocław

TERAPIA KOHERENCJI CZĘŚĆ II

Poziome średniozaawansowany

Data: 25-26.10.2019 r.

czytaj więcej...

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZY MNIE BĄDŹ..."

Zaburzenia zachowania i opozycyjno - buntownicze u dzieci i młodzież

Data: 11-12.10.2019 r.

Prowadzący: mgr Teresa Wojtyła

Szczegółowy program:

 • kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania opozycyjno - buntowniczych wg ICD- 10, DSM-V,
 • podstawowe pojęcia i definicje;
 • rodzinny i społeczny kontekst zaburzeń zachowania i postaw opozycyjnych,
 • zaburzenia zachowania, bunt i negatywizm u dzieci i młodzieży jako symptomy – ich znaczenie i możliwości zmiany;
 • zaburzenia zachowania a agresja;
 • kompetencje terapeuty pracującego z zaburzonymi zachowaniami i agresją;
 • kompetencje dzieci i młodzieży z problemami agresji;
 • rozpoznawanie funkcji zachowań agresywnych i zastępowanie ich konstruktywnymi formami oddziaływań;
 • sposoby regulacji emocji – formy psychoterapii (indywidualna, rodzinna, grupowa);
 • strategie terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka (bajka, opowiadania, terapia rodzinna, psychorysunek, nauka kontroli złości i techniki poznawczo-behawioralne);
 • przykłady kliniczne.

czytaj więcej...

czytaj więcej...